องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์:www.khoklam.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558
Updated 2020 JAN, 08

ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ +  นายบุญมา วังสนาม
  ตำแหน่ง +  นายก อบต.
  โทรศัพท์ + 044-666-288
  อีเมล์ + admin@khoklam.go.th
 
  ชื่อ + นายนิธิศ ไผ่ดีนุกูล
  ตำแหน่ง +  ปลัดอบต.
  โทรศัพท์ + 044-666-288
  อีเมล์ + admin@khoklam.go.th
 
 
  ชื่อ + นางปุญชรัสมิ์ จิวนิลวัลย์
  ตำแหน่ง + รองปลัดอบต.
  โทรศัพท์ + 044-666-288
  อีเมล์ + admin@khoklam.go.th
 
  ชื่อ +  นางฐานิดา รูขะจี
  ตำแหน่ง +  หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 044-666-288
  อีเมล์ + admin@khoklam.go.th
 
   ชื่อ +  นางรวิพร  รินนรา
   ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองคลัง
   โทรศัพท์ + 044-666-288
   อีเมล์ + admin@khoklam.go.th
 
 
   ชื่อ +  -รอบันทึกข้อมูล-
   ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
   โทรศัพท์ + 044-666-288
   อีเมล์ + admin@khoklam.go.th
 
    ชื่อ +  น.ส.มนทิกานติ์ ละม้ายวรรณ
   ตำแหน่ง + หัวหน้าส่วนการศึกษา
   โทรศัพท์ + 044-666-288
   อีเมล์ +  admin@khoklam.go.th