องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์:www.khoklam.go.th
 
 
  กิจกรรม "จิตอาสา " ปลูกป่าชุมชน[วันที่ 2020-07-28][ผู้อ่าน 10]
 
  มอบเครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโ...[วันที่ 2020-06-30][ผู้อ่าน 21]
 
  การฉีดพ่นหมอกควันตามแผนรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข...[วันที่ 2020-06-04][ผู้อ่าน 8]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (การฉีดวัคซีน ส...[วันที่ 2020-04-15][ผู้อ่าน 27]
 
  โครงการอำเภอลำปลายมาศยิ้ม... เคลื่อนที่ ประจำเดือ...[วันที่ 2020-03-16][ผู้อ่าน 77]
 
  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีต้านยาเสพติด ประจำปี ...[วันที่ 2020-02-17][ผู้อ่าน 78]
 
  ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเพณี ต.โคกล่าม (สัปดาห์...[วันที่ 2020-01-27][ผู้อ่าน 86]
 
  โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น[วันที่ 2020-01-23][ผู้อ่าน 90]
 
  โครงการซ่อมแซม ปรับปรุงบ้านผู้ยากไร้ บ้านผู้สูงอาย...[วันที่ 2019-10-10][ผู้อ่าน 315]
 
  โครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ...[วันที่ 2019-09-27][ผู้อ่าน 111]
 
  โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” (...[วันที่ 2019-09-25][ผู้อ่าน 138]
 
  โครงการตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ...[วันที่ 2019-09-12][ผู้อ่าน 103]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6